STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày hiệu lực Ngày ban hành Tệp tin
1 511/GM-UBND V/v hoãn tổ chức cuộc họp ngày 27/12/2018 VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 26/12/2018 26/12/2018
2 509/GM-UBND V/v Mời họp ngày 27/12/2018; lúc 8h; tại Trụ sở UBND tỉnh VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 24/12/2018 24/12/2018
3 507/GM-UBND Mời dự HN trực tuyến với các địa phương của Chính Phủ ( từ ngày 28 đến ngày 29/12/2018 tại VPUBND tỉnh ) VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 21/12/2018 21/12/2018
4 508/GM-UBND V/v Mời họp ngày 25/12/2018; lúc 13h30 tại Trụ sở UBND tỉnh VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 21/12/2018 21/12/2018
5 506/GM-UBND Mời dự công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ( từ 15 giờ 30 ngày 25/12/2018 tại Sở Nông nghiệp và PTNT VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 21/12/2018 21/12/2018
6 502/GM-UBND Mời họp kiểm điểm tiến độ xây dựng báo cáo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ( từ 14 giờ ngày 24/12/2018 ) VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 20/12/2018 20/12/2018
7 504/GM-UBND V.v Mời họp ngày 26/12/2018; lúc 8h, tại Trụ sở UBND tỉnh VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 20/12/2018 20/12/2018
8 503/GM-UBND V.v Mời họp ngày 27/12/2018; lúc 8h, tại Trụ sở Ban quản lý các KCN VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 20/12/2018 20/12/2018
9 505/GM-UBND V/v Mời họp ngày 25/12/2018; lúc 7h30; tại Trụ sở UBND Tỉnh VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 20/12/2018 20/12/2018
10 501/GM-UBND Mời dự Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Lao động TBXH VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 20/12/2018 20/12/2018
11 499/GM-UBND V/v Mời dự họp ngày 21/12/2018; lúc 14h, tại trụ sở Lao động, TB và XH VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 18/12/2018 18/12/2018
12 500/GM-UBND V/v Mời họp ngày 26/12/2018; lúc 13h30; tại Trung tâm Hội nghị tỉnh VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 18/12/2018 18/12/2018
13 497/GM-UBND V/v mời họp ngày 17/12/2018; lúc 16h, tại Trụ sở UBND Tỉnh VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 17/12/2018 17/12/2018
14 498/GM-UBND V/v Hoãn tổ chức cuộc họp ngày 18/12/2018 VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 17/12/2018 17/12/2018
15 495/GM-UBND V/v Mời dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 249/NQ-TU ngày 01/11/2017; vào ngày 18/12/2018, lúc 7h30; tại Trung tâm Hội nghị tỉnh VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 14/12/2018 14/12/2018
16 493/GM-UBND Mời dự buổi họp với Ban quản lý các KCN về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 ( từ 8 giờ ngày 18/12/2018 tại Văn phòng UBND tỉnh ) VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 14/12/2018 14/12/2018
17 496/GM-UBND V/v Mời họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12/2018; vào ngày 20/12/2018, lúc 7h30, tại Trụ sở UBND tỉnh VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 14/12/2018 14/12/2018
18 494/GM-UBND Mời dự buổi làm việc với Bộ Công thương ( từ 14 giờ ngày 18/12/2018 tại Văn phòng UBND tỉnh ) VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 14/12/2018 14/12/2018
19 492/GM-UBND Mời họp BCĐ I SO tỉnh ( từ 8 giờ ngày 17/12/2018 tại Văn phòng UBND tỉnh ) VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 14/12/2018 14/12/2018
20 491/GM-UBND Mời dự buổi làm việc với Hội Nhà văn Việt Nam để thống nhất kế hoạch tổ chức Ngày thơ Việt Nam tại Bắc Giang VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 13/12/2018 13/12/2018