Tra cứu hồ sơ

STT Mã hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái