Số/Kí hiệu 525/SL-VP
Trích yếu Sao y Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 về ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (phiên bản 1.0)
Ngày ban hành 12/11/2018
Ngày có hiệu lực 12/11/2018
Hình thức văn bản Sao lục
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG
Người ký
Văn bản khác