Ủy ban nhân dân xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang: Thông báo mời thầu

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Gói thầu: Thi công xây lắp công trình: Đường bê tông thôn Thanh Hương đi thôn Điệu xã Long Sơn, huyện Sơn Động

Tên dự án: Đường bê tông thôn Thanh Hương đi thôn Điệu xã Long Sơn, huyện Sơn Động

Nguồn vốn: Ngân sách xã năm 2018 - 2019

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian bán HSMT từ: 08h00 ngày 17/5/2018 đến 08h00 ngày 27/5/2018

Địa điểm: Trụ sở Đảng ủy HĐND - UBND xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Giá bán: 1.000.000 VNĐ

Thời điểm mở thầu: 08h00 ngày 27/5/2018

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec

Số tiền bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày

Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây lắp công trình: Đường bê tông thôn Thanh Hương đi thôn Điệu xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Trung bình (0 Bình chọn)