Quan tâm công tác bảo trì đường bộ và bảo vệ hành lang an toàn giao thông

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
Chiều ngày 11/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn có buổi làm việc về công tác quản lý bảo trì hạ tầng giao thông; quản lý hành lang an toàn đường bộ và tiến độ triển khai các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: BGP/Nguyễn An

Thời gian qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, ngành Giao thông vận tải đã chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác bảo trì, quản lý hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn. Theo đó, công tác sửa chữa, bảo trì hạ tầng giao thông được tiến hành thường xuyên; hoạt động quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt góp phần tích cực nâng cao tuổi thọ, chất lượng công trình.

Năm 2018, ngành Giao thông được giao thực hiện 04 dự án nâng cấp, bảo trì đối với các tuyến QL 37, QL 279 và đường địa phương với tổng nguồn vốn dự toán khoảng trên 183 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc bố trí vốn trong năm chỉ đạt trên 92 tỷ đồng, đến nay ngành đã thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn.

Năm 2019, ngành được giao khoảng 176,5 tỷ đồng để thực hiện công tác sửa chữa, bảo trì hệ thống quốc lộ được ủy thác và một số tuyến đường địa phương.

Trong công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ, ngành đã tham mưu triển khai nhiều văn bản chỉ đạo và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hiệu quả hệ thống hành lang đối với các tuyến đường trên địa bàn. Cùng đó, chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở phối hợp với Công ty cổ phần Đường bộ Bắc Giang, Đội Quản lý trật tự, giao thông và môi trường các huyện, thành phố xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ…

Tuy nhiên, do nguồn vốn hạn chế dẫn tới công tác bảo trì, sửa chữa, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác phối hợp giữa các lực lượng chức với các địa phương trong quản lý hành lang an toàn đường bộ chưa thường xuyên dẫn tới tình trạng lấn chiếm hành lang tại nhiều tuyến đường trên địa bàn...

Tăng cường quản lý hệ thống hành lang an toàn đường bộ đối với tuyến đường. Ảnh: BGP/Nguyễn An

Phát biểu chỉ đạo tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn chia sẻ những khó khăn, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của ngành Giao thông vận tải trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội hiện nay; việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đã được quan tâm, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là giao thông nông thôn.

Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về bảo trì, nâng cấp hạ tầng giao thông và công tác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn mà ngành Giao thông vận tải cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Trong đó, cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc tiếp cận sự quan tâm đầu tư của bộ, ngành Trung ương để tạo nguồn lực đáp ứng nhu cầu bảo trì, nâng cấp các tuyến quốc lộ trên địa bàn. Ngành Giao thông cần quan tâm nghiên cứu sâu hơn vấn đề quản lý nhà nước bằng pháp luật trong ngành, lĩnh vực; trên cơ sở quy định của pháp luật cần vận dụng linh hoạt cho phù hợp với thực tiễn. Tích cực, sáng tạo trong tham mưu triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ của ngành. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp một số tuyến quốc lộ và đường địa phương. Rà soát lại toàn bộ kết quả thực hiện nghị quyết về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ; coi trọng thực hiện cắm mốc lộ giới và có kế hoạch cụ thể trong bảo vệ hành lang giao thông đối với các dự án trước khi triển khai; chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các cơ quan, địa phương duy trì, quản lý hiệu quả toàn bộ hệ thống hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn.

Nguyễn An

Trung bình (0 Bình chọn)