Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang: Thông báo mời thầu

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết

Bên mời thầu: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang

Tên Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế và thiết bị văn phòng năm 2017 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang

Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế và thiết bị văn phòng năm 2017 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2017

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (Chỉ chọn nhà thầu trong nước)

Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian bán HSMT: Từ 08h00 ngày 25/07/2017 đến 08h30 ngày 10/08/2017

Địa điểm: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang, xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Giá bán: 2.000.000 VNĐ

Thời điểm mở thầu: 09h00 ngày 10/08/2017

Hình thức đảm bảo: Bằng thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec

Số tiền đảm bảo: 50.000.000 VNĐ

Số tiền bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

Trung bình (0 Bình chọn)