Ban Quản lý dự án thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang: Thông báo mời thầu

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Tên gói thầu: Xây lắp + thiết bị

Tên dự án: HTKT khu dân cư Phố Cốc, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang

Nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (Chỉ chọn nhà thầu trong nước)

Thời gian bán HSMT: Từ 16h00 ngày 21/07/2017 đến 16h00 ngày 10/08/2017

Địa điểm: Ban QLDA ĐTXD số 1 thành phố Bắc Giang, số 08, đường Nghĩa Long, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Giá bán: 2.000.000 VNĐ

Thời điểm mở thầu: 16h30 ngày 10/08/2017

Hình thức đảm bảo: Bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoặc đặt cọc bằng Séc

Phương thức: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Số tiền đảm bảo: 250.000.000 VNĐ

Số tiền bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn

Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Nội dung chính của gói thầu: Đầu tư xây dựng HTKT với diện tích 4,7ha bao gồm các hạng mục: San nền; Hệ thống giao thông; Hệ thống cấp nước và PCCC; Hệ thống thoát nước mưa, nước thải; Hệ thống cấp điện TBA, điện sinh hoạt và điện chiếu sáng, đường dây trung thế; Hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông.

 

Trung bình (0 Bình chọn)