Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh Bắc Giang: Thông báo mời thầu

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh Bắc Giang

Gói thầu: Gói thầu BG:1-XD:1 – Thi công xây dựng.

Tên dự án: Dự án thành phần 1, tỉnh Bắc Giang (BG:01-BCKTKT01) thuộc Hợp phần cầu – Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Bắc Giang.

Nguồn vốn: Vốn vay ngân hàng Thế giới

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (Chỉ chọn nhà thầu trong nước)

Địa điểm: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh Bắc Giang - Tầng 8 – Trụ sở Liên cơ quan các đơn vị sự nghiệp – đường Quách Nhẫn – phường Ngô Quyền – TP Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang;

Thời gian bán HSMT từ: 08h30 ngày 15/09/2017 đến 08h30 ngày 25/09/2017

Giá bán: 2.000.000 VNĐ

Thời điểm mở thầu: 09h00 ngày 25/09/2017

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh ngân hàng.

Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Số tiền đảm bảo: 100.000.000 VNĐ

Số tiền bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn

Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 tháng

Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng các cầu thuộc Dự án thành phần 1, tỉnh Bắc Giang (BG:01-BCKTKT01) thuộc Hợp phần cầu – Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Bắc Giang.

 

Trung bình (0 Bình chọn)