Văn bản quy phạm pháp luật

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File
1 Quyết định Mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầu non hạng II năm 2017 328/QĐ-SNV Ký:02-06-2017
HL:20-07-2017
2 Quyết định Mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầu non hạng II năm 2017 329/QĐ-SNV Ký:02-06-2017
HL:20-07-2017
3 Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế 56/2015/TTLT-BYT-BNV Ký:29-12-2015
HL:15-02-2016
4 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức 228/2016/TT-BTC Ký:11-11-2016
HL:01-01-2017
5 Quyết định mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II năm 2017 453/QĐ-SNV Ký:20-07-2017
HL:20-09-2017
6 Quyết định mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II năm 2017 459/QĐ-SNV Ký:25-07-2017
HL:27-09-2017
7 Quyết định mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II năm 2017 460/QĐ-SNV Ký:25-07-2017
HL:27-09-2017
8 Quyết định v/v thành lập Tổ giám sát, tổ bảo vệ ra đề sát hạch tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2017 1279/QĐ-UBND Ký:26-07-2017
HL:26-07-2017
9 Quyết định v/v thành lập Ban ra đề sát hạch tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2017 1280/QĐ-UBND Ký:26-07-2017
HL:26-07-2017