Văn bản quy phạm pháp luật

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File
1 Quyết định v/v công nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Bắc Giang 510/QĐ-UBND Ký:28-08-2017
HL:28-08-2017