Văn bản quy phạm pháp luật

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File
91 Quyết định V/v bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát 02 quỹ: Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang 1333/QĐ-UBND Ký:02-08-2017
HL:02-08-2017
92 Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo mở rộng địa giới hành chính thành phố Bắc Giang 1368/QĐ-UBND Ký:08-08-2017
HL:08-08-2017
93 Quyết định v/v thanh tra việc quản lý, sử dụng biên chế và bổ nhiệm, điều động , luân chuyển công chức, viên chức của UBND huyện yên Dũng 1355/QĐ-UBND Ký:09-08-2017
HL:09-08-2017
94 Quyết định v/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 1364/QĐ-UBND Ký:09-08-2017
HL:09-08-2017
95 Quyết định v/v bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý (ông Nguyễn Văn Hữu) 1369/QĐ-UBND Ký:09-08-2017
HL:09-08-2017
96 Quyết định v/v tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh 462/QĐ-UBND Ký:09-08-2017
HL:09-08-2017
97 QĐ v/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 1404/QĐ-UBND Ký:14-08-2017
HL:14-08-2017
98 Quyết định v/v cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Lục Ngạn 1385/QĐ-UBND Ký:11-08-2017
HL:11-08-2017
99 Quyết định v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức ( ông Nguyễn Văn Sơn ) 1411/QĐ-UBND Ký:16-08-2017
HL:16-08-2017
100 Quyết định v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức ( ông Nguyễn Thế Dũng ) 1410/QĐ-UBND Ký:16-08-2017
HL:16-08-2017

Pages