Văn bản quy phạm pháp luật

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File
1 LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 77/2015/QH13 Ký:19-06-2015
HL:01-01-2016
2 LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 80/2015/QH13 Ký:22-06-2015
HL:01-07-2016
3 Tổ chức Chính phủ 76/2015/QH13 Ký:19-06-2015
HL:01-01-2016