Ngày đăng: 06/07/2018
Ảnh minh họa: BGP/Dương Thủy. STT Tổ chức Hành nghề Luật sư Luật sư là Trưởng Tổ chức Hành nghề Luật sư ... Xem tiếp
Ngày đăng: 19/01/2018
Từ ngày 01/01/2018, Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017 chính thức có hiệu lực pháp luật. Nếu như Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 quy định chỉ có 06 đối tượng được hưởng quyền trợ giúp pháp lý thì... Xem tiếp
Ngày đăng: 01/06/2017
Địa chỉ cơ quan: Đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang; Điện thoại : 02043 852 668; Email: trungtamtgpl_stp@bacgiang.gov.vn Xem tiếp
Ngày đăng: 25/04/2017
Ảnh: BGP/Dương Thủy 1. Phòng Tư pháp thành phố Bắc Giang - Điện thoại: 02403 856 545 - Email: phongtuphap_tpbg ... Xem tiếp
Ngày đăng: 09/02/2017
Ảnh: BGP/Hoàng Hà 1. Văn phòng Luật sư Dân... Xem tiếp