Ngày đăng: 13/07/2018
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Hoàng Thị Hồng Nga. Xem tiếp
Ngày đăng: 15/05/2018
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 291/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng công chứng Hoàng Anh Đào. Xem tiếp
Ngày đăng: 31/10/2017
Ngày 27/10/2017, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 729/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng Yên Dũng. Xem tiếp
Ngày đăng: 09/02/2017
Ảnh: BGP/Hoàng Hà I. THÀNH PHỐ BẮC GIANG 1. Phòng Công chứng số 1 - Địa chỉ:... Xem tiếp