<a href="/bao-cao-kinh-te-xa-hoi">Báo cáo Kinh tế - Xã hội</a> Báo cáo Kinh tế - Xã hội

Ngày đăng: 07/01/2019
Năm 2018, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu và tình hình bất ổn của nền kinh tế thế giới nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang vẫn đạt được... Xem tiếp
Ngày đăng: 02/01/2019
Có thể khẳng định, năm 2018 là năm kinh tế - xã hội của Bắc Giang phát triển toàn diện. Với quyết tâm cao và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/12/2018
Kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2018 của tỉnh Bắc Giang cơ bản vẫn được duy trì và phát triển ổn định. Nông nghiệp được giữ vững; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 bằng 137,87% so với cùng kỳ;... Xem tiếp
Ngày đăng: 08/11/2018
Kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2018 của tỉnh Bắc Giang cơ bản vẫn được duy trì và phát triển ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tháng 10 ước tính bằng 135,71% so với cùng kỳ và bằng... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/10/2018
Kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2018 của tỉnh Bắc Giang có nhiều chuyển biến tích cực. Sản xuất công nghiệp 9 tháng qua đã đạt được tốc độ tăng trưởng khá (chỉ số sản xuất công nghiệp... Xem tiếp

<a href="/so-lieu-thong-ke-kinh-te-xa-hoi">Số liệu thống kê Kinh tế - Xã hội</a> Số liệu thống kê Kinh tế - Xã hội

Ngày đăng: 07/01/2019
1. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành 2. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 3. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 17 tháng 12 năm 2018 4. Kết quả sản... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/12/2018
1. Tiến độ sản xuất nông nghiệp vụ đông năm 2018-2019 (Tiến độ đến 12/11/2018) 2. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 năm 2018 3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu... Xem tiếp
Ngày đăng: 08/11/2018
1.  Tiến độ sản xuất nông nghiệp vụ đông năm 2018-2019 (Tiến độ đến 15/10/2018) 2. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 năm 2018 3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp... Xem tiếp
Ngày đăng: 01/10/2018
1. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 9 năm 2018 2. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 và 9 tháng năm 2018 3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 9 và... Xem tiếp
Ngày đăng: 11/09/2018
1. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VỤ MÙA (TIẾN ĐỘ ĐẾN 15/8/2018) 2. CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÁNG 8/2018 3. SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU THÁNG 8 NĂM 2018 4.... Xem tiếp