Ngày đăng: 18/03/2019
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tại buổi làm việc kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án ĐTXD và kinh doanh hạ tầng KCN Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa ngày 11/3/2019. Xem tiếp
Ngày đăng: 18/03/2019
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tại buổi làm việc kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Lan Sơn và Nhà máy nhựa Khải Hồng Việt... Xem tiếp
Ngày đăng: 13/03/2019
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang. Xem tiếp
Ngày đăng: 13/03/2019
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà tại buổi làm việc kiểm điểm tiến độ giao đất ở và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn các huyện Việt Yên, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang. Xem tiếp
Ngày đăng: 13/03/2019
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với huyện Lạng Giang về kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa. Xem tiếp
Ngày đăng: 13/03/2019
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị kiểm điểm đánh giá về tình hình tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường các huyện, thành phố. Xem tiếp
Ngày đăng: 27/02/2019
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn tại buổi làm việc kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT trên địa bàn tỉnh. Xem tiếp
Ngày đăng: 26/02/2019
Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 02/2019 Xem tiếp
Ngày đăng: 25/02/2019
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường vành đai IV (Hà Nội) địa phận tỉnh Bắc Giang. Xem tiếp
Ngày đăng: 22/02/2019
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà tại buổi làm việc về tình hình thực hiện dự án và tiến độ giải phóng mặt bằng tại các dự án thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Bắc... Xem tiếp