Văn thư - Lưu trữ

Tăng cường công tác văn thư, lưu trữ - Ảnh minh họa
Thủ tướng chỉ thị tăng cường công tác văn thư, lưu trữ

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 7/9/2017 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ...

Bà Nguyễn Thị Nga - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu khai mạc Hội thảo.
Hội thảo “phương án xử lý khối tài liệu lâu dài tại các lưu trữ lịch sử”

Ngày 16/8/2017, Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Bắc Giang tham dự Hội thảo khoa học “Phương án xử lý khối tài liệu lâu dài tại các Lưu trữ lịch sử” do Cục...

Ông Nguyễn Văn Thêm – Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo
Tập huấn công tác Văn thư lưu trữ tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 10/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch số 24/KH-SNV ngày 20/01/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về tổ chức thực hiện công tác văn thư...

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Danh mục hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang.

Để hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý quy định, hướng dẫn nhằm quản lý tập trung thống nhất về công tác văn thư lưu trữ và bảo quản an toàn, phát huy giá trị của tài liệu...

Ảnh minh họa
Thông báo về việc trao trả hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B tỉnh Bắc Giang

Thực hiện công văn số 537/TTLTQGIII ngày 11/11/2016 của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III về việc giao nhận hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B, theo chỉ đạo của UBND tỉnh và tình hình thực tế địa phương, ngày 22/3/...

Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang

Tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ là một trong những quy trình nghiệp vụ cơ bản của công tác lưu trữ, có ý nghĩa đặc biệt, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ trong...

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư lưu trữ năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 10/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch số 24/KH-SNV ngày 20/01/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về tổ chức thực hiện công tác văn thư...

Pages

Subscribe to Văn thư - Lưu trữ