Cải cách hành chính

Tỉnh Bắc Giang công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2017 của các sở, ngành và UBND cấp huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa mới ban hành Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 về việc công bố kết quả xếp hạng và đánh giá công tác cải cách hành chính (Chỉ số Par...

Chỉ số kiểm soát tham nhũng khu vực công đã theo xu hướng tích cực

Cải thiện chỉ số thủ tục hành chính công của các tỉnh cũng là điểm sáng của báo cáo PAPI 2017. Nhìn chung, người dân hài lòng hơn với dịch vụ hành chính....

Cải cách thủ tục hành chính: Khoảng trống giữa quyết tâm và kết quả

Nghị quyết 01/NQ-CP/2018 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngay trong ngày đầu tiên năm nay với mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh nhằm cải thiện căn...

Bắc Giang: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 tăng 3 bậc so với năm 2016

Theo công bố ngày 22/3/2018 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, PCI năm 2017 của tỉnh Bắc Giang xếp hạng thứ 30/63 tỉnh,...

Pages

Subscribe to Cải cách hành chính