Thanh tra

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu  tại hội nghị
Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

Ngày 16/5/2017, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 529/QĐ-SNV ngày 03/8/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang về việc...

Công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại UBND huyện Tân Yên

Ngày 28/7/2017, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành năm 2017 tại UBND huyện Tân Yên

Ảnh toàn cảnh  tại hội nghị công bố Quyết định thanh tra
Công bố Quyết định việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại UBND huyện Tân Yên

Sở Nội vụ tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 272/QĐ-SNV ngày 05/5/2017 việc thực hiện các quy định của pháp luật về...

Subscribe to Thanh tra