Công chức, viên chức

Ông Nguyễn Anh Dũng – Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng Khóa học
Nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị tại tỉnh Bắc Giang

Theo định hướng phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tỷ lệ dân số đô thị đạt 22-23%; toàn tỉnh có 21 đô thị, trong đó 1 đô thị loại II, 4 đô thị loại...

Thông báo kết quả sơ tuyển và lịch kiểm tra sát hạch giáo viên năm 2017

Danh sách kết quả sơ tuyển của Sở Giáo dục và Đào tạo, các huyện tải tại đây: 

/sites/default/files/...

Thông báo kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành y tế tỉnh Bắc Giang năm 2017

Ngày 23 tháng 6 năm 2017, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế tỉnh Bắc Giang năm 2017 ban hành Kế hoạch số 2064/KH-HĐ về việc tổ chức thi thăng...

Pages

Subscribe to Công chức, viên chức