Công chức, viên chức

Rà soát, xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

Hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch

...

Thông báo kết quả sơ tuyển, thời gian và địa điểm kiểm tra sát hạch tuyển dụng giáo viên năm 2018

Danh sách đăng ký dự xét tuyển giáo viên huyện Lục Nam tải tại đây: /sites/default/files/D-TBLNam.PDF...

Pages

Subscribe to Công chức, viên chức