Công chức, viên chức

Thông báo kết quả sơ tuyển, thời gian và địa điểm kiểm tra sát hạch tuyển dụng giáo viên năm 2018

Danh sách đăng ký dự xét tuyển giáo viên huyện Lục Nam tải tại đây: /sites/default/files/D-TBLNam.PDF...

Báo cáo việc bố trí cán bộ, công chức theo Đề án vị trí việc làm

Mẫu TH rà soát cán bộ, công chức theo Đề án vị trí việc làm tải tại đây:

...

Pages

Subscribe to Công chức, viên chức