Công chức, viên chức

Báo cáo việc bố trí cán bộ, công chức theo Đề án vị trí việc làm

Mẫu TH rà soát cán bộ, công chức theo Đề án vị trí việc làm tải tại đây:

...

Báo cáo, thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Biểu mẫu báo cáo, thống kê các Sở tải tại đây:

...

Thông báo kế hoạch xét tuyển dụng viên chức y tế năm 2017

Ngày 16/11/2017, Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế năm 2017 ban hành Kế hoạch số 3997/KH-HĐ về việc xét tuyển dụng viên chức y tế năm 2017

Pages

Subscribe to Công chức, viên chức