Tổ chức, biên chế và TCPCP

Xây dựng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2019

Đề cương báo cáo biên chế tải tại đây: 

...

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1016/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân...

Báo cáo số lượng biên chế

Biểu mẫu Thống kê biên chế tải tại đây:

...

Tự đánh giá công tác Phòng chống tham nhũng năm 2017

Phụ lục đính kèm tải tại đây:

...

Báo cáo kết quả rà soát, thống kê đơn vị sự nghiệp công lập

Mẫu Danh sách đơn vị sự nghiệp công lập tải tại đây:

...

Pages

Subscribe to Tổ chức, biên chế và TCPCP