Xây dựng chính quyền và CTTN

Thông báo kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã (đợt 2) UBND thành phố Bắc Giang năm 2017

Ngày 03/11/2017, Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Giang ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã (đợt 2) năm 2017.

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian hướng dẫn ôn thi công chức cấp xã năm 2017 huyện Lục Nam

Ngày 09/10/2017, Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã huyện Lục Nam ban hành Thông báo số: 274/TB-HĐTT về việc danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi,...

Thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 của UBND huyện Lục Nam

Ngày 05 tháng 9 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam ban hành Kế hoạch số 135/KH-HĐTT về việc thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017.

Pages

Subscribe to Xây dựng chính quyền và CTTN