Welcome to Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

Văn bản mới

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File
31 Quyết định V/v chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 1617/QĐ-UBND Ký:20-09-2017
HL:20-09-2017
32 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 91/2017/NĐ-CP Ký:31-07-2017
HL:01-10-2017
33 QĐ v/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 1516/QĐ-UBND Ký:31-08-2017
HL:31-08-2017
34 Quyết định v/v thưởng các tập thể, cá nhân 1524/QĐ-UBND Ký:31-08-2017
HL:31-08-2017
35 QĐ v/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 1515/QĐ-UBND Ký:31-08-2017
HL:31-08-2017
36 Quyết định v/v thưởng các tập thể, cá nhân 1523/QĐ-UBND Ký:31-08-2017
HL:31-08-2017

Pages

No front page content has been created yet.