Welcome to Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

  • Lối sống cán bộ, môi trường đầu tư

    Môi trường đầu tư kinh doanh tại các địa phương phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ cán bộ. - Ảnh minh họa

    “Tôi rất trăn trở khi nghe các thông tin về lối sống phô trương, lãng phí, gây nhiều phản cảm của một bộ phận cán bộ, đảng viên ở một vài tỉnh miền núi của chúng ta”....

No front page content has been created yet.