Welcome to Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

  • Lối sống cán bộ, môi trường đầu tư

    Môi trường đầu tư kinh doanh tại các địa phương phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ cán bộ. - Ảnh minh họa

    “Tôi rất trăn trở khi nghe các thông tin về lối sống phô trương, lãng phí, gây nhiều phản cảm của một bộ phận cán bộ, đảng viên ở một vài tỉnh miền núi của chúng ta”....

Văn bản mới

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File
13 Quyết định V/v Mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II ( Lớp 5) năm 2017 1248/QĐ-SNV Ký:11-09-2017
HL:22-09-2017
14 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 91/2017/NĐ-CP Ký:31-07-2017
HL:01-10-2017
15 Quyết định v/v thưởng các tập thể, cá nhân 1524/QĐ-UBND Ký:31-08-2017
HL:31-08-2017
16 Quyết định v/v thưởng các tập thể, cá nhân 1523/QĐ-UBND Ký:31-08-2017
HL:31-08-2017
17 QĐ v/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 1516/QĐ-UBND Ký:31-08-2017
HL:31-08-2017
18 QĐ v/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 1515/QĐ-UBND Ký:31-08-2017
HL:31-08-2017

Pages

No front page content has been created yet.