Tin vắn tôn giáo

Thực hiện Kế hoạch số 2149/KH-UBND, ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2017.

Ngày 22/9/2017, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2017 cho 270 đại biểu là cán bộ công chức làm công tác tôn giáo các Sở, Ban ngành liên quan của tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên theo dõi công tác tôn giáo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; Phó Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn phụ trách công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã được PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân - Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (nguyên Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ) trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Tại Hội nghị các đại biểu tham dự đã được cập nhật thêm thông tin về tình hình tôn giáo thế giới và bức tranh tôn giáo Việt Nam./.

Tin, ảnh: Hồng Hà

Ngày đăng: 
Monday, September 25, 2017