Hội thảo “phương án xử lý khối tài liệu lâu dài tại các lưu trữ lịch sử”

Ngày 16/8/2017, Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Bắc Giang tham dự Hội thảo khoa học “Phương án xử lý khối tài liệu lâu dài tại các Lưu trữ lịch sử” do Cục Văn thư & Lưu trữ nhà nước tổ chức. Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Cục Văn thư & Lưu trữ nhà nước cùng với gần 120 đại biểu, báo cáo viên là cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ của một số Bộ, ngành Trung ương, Chi cục Văn thư - Lưu trữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các chuyên gia khoa học công nghệ; cơ sở đào tạo về lưu trữ; các đơn vị chức năng và tổ chức sự nghiệp thuộc Cục.

Phát biểu tham luận tại Hội thảo, Ông Hoàng Văn Tứ - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Bắc Giang đã đưa ra thực trạng quản lý hồ sơ, tài liệu và phương án xử lý khối tài liệu có thời hạn bảo quản lâu dài, tạm thời tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, dưới góc độ là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ tại địa phương cũng đặt ra vấn đề cần giải quyết đối với việc bảo quản khối tài liệu có thời hạn ở mức 50 năm đến dưới 70 năm tại các Lưu trữ cơ quan nhằm tìm ra phương án phù hợp để giúp công tác thu thập, bảo quản tài liệu tại Lưu trữ lịch sử, Lưu trữ cơ quan được khoa học và thuận lợi hơn.

Ông Hoàng Văn Tứ - Chi cục trưởng, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bắc giang trình bày báo cáo tham luận tại Hội thảo

Bên cạnh đó, có 04 báo cáo tham luận và 03 ý kiến trao đổi của các nhà nghiên cứu và Chi cục VTLT các tỉnh với nội dung tập trung chủ yếu vào những đề xuất như sau: đề nghị Cục VT&LT nhà nước sửa đổi, bổ sung và trình Bộ Nội vụ hợp nhất Thông tư 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 và Thông tư 13/20.11/TT-BNV ngày 24/10/2011; hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý tài liệu có thời hạn lâu dài, tạm thời; phối hợp với các Bộ ngành Trung ương xây dựng và ban hành  bảng thời hạn bảo quản tài liệu chuyên ngành để làm căn cứ xác định giá trị tài liệu và lựa chọn hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn giao nộp vào Lưu trữ lịch sử; xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về tối ưu hóa tài liệu sau chỉnh lý; bố trí kinh phí, nhân lực cho các Lưu trữ lịch sử xử lý khối tài liệu có thời hạn bảo quản lâu dài, tạm thời….

Phát biểu tổng kết tại Hội thảo, Bà Nguyễn Thị Nga Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã đánh giá cao các báo cáo tham luận, các ý kiến trao đổi tại Hội thảo và sẽ tiếp tục có những biện pháp tham mưu cho Bộ Nội vụ và chỉ đạo các TTLTQG, LTLS các tỉnh, thành phố trong việc tổ chức khoa học, xử lý khối tài  liệu có thời hạn bảo quản lâu dài, tạm thời nhằm thực hiện thống nhất, đồng bộ trong cả nước, góp phần tối ưu hóa thành phần hồ sơ, tài liệu trong các kho lưu trữ lịch sử của trung ương và địa phương./.

 

Ngày đăng: 
Thursday, August 31, 2017