Tập huấn công tác Văn thư lưu trữ tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 10/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch số 24/KH-SNV ngày 20/01/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2017, với mục đích nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác văn thư, lưu trữ trong năm 2017 và những năm tiếp theo, ngày 15/8/2017, Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Sở Nội vụ phối hợp với Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư lưu trữ cho công chức, viên chức của Sở và các đơn vị trực thuộc.

Đến dự và khai mạc lớp tập huấn có Ông Nguyễn Văn Thêm – Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo, lãnh đạo Văn phòng Sở, lãnh đạo Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh và hơn 60 học viên là công chức, viên chức các phòng chuyên môn, các Trung tâm, Trường THPT trực thuộc Sở.

Nội dung tập huấn chủ yếu là hướng dẫn, trao đổi về nghiệp vụ cụ thể của công tác văn thư lưu trữ như quản lý văn bản đi, đến; quản lý sử dụng con dấu; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan; thời hạn và thủ tục giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; quy trình tiêu hủy tài liệu hết giá trị.

Qua đợt tập huấn này, các học viên đã nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ đối với hoạt động quản lý hành chính ở cơ quan, đơn vị mình công tác, đồng thời trang bị thêm những kiến thức cơ bản cũng như những kỹ năng mới về công tác văn thư, lưu trữ nhằm nâng cao hiệu quả công tác, tránh được những sai sót không đáng có trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đó giúp cho công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ giải quyết, xử lý nhanh chóng công việc của mình, tham mưu đầy đủ và có hiệu quả cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình đối với công tác văn thư, lưu trữ.

Kết thúc buổi tập huấn, lãnh đạo Văn phòng Sở Giáo dục & Đào tạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác văn thư lưu trữ trong hoạt động quản lý điều hành nhiệm vụ chính trị của ngành. Đồng thời đôn đốc, nhắc nhở các công chức, viên chức làm văn thư lưu trữ nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác văn thư lưu trữ nói riêng và của cơ quan, đơn vị nói chung./.

Quang cảnh lớp tập huấn

Ngày đăng: 
Wednesday, August 23, 2017