Cập nhật danh mục TTHC và quản trị phần mềm một cửa điện tử

Số/Ký hiệu: 
918/SNV-CCHC
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Công văn
Ngày ban hành: 
22-08-2017
Người ký: 
Nguyễn Văn Nghĩa
Loại tin: 
Chỉ đạo điều hành