Báo cáo kết quả thực hiện tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy định của UBND tỉnh

Số/Ký hiệu: 
888/SNV-TCBC&TCPCP
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Công văn
Ngày ban hành: 
15-08-2017
Người ký: 
Bùi Ngọc Sơn
Loại tin: 
Chỉ đạo điều hành