Tạo cơ chế thông thoáng trong cải cách thủ tục hành chính

Ngày 16-8, tại TP Đà Nẵng, Văn phòng Chính phủ phối hợp Tổ chức Oxfam Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tham dự hội thảo có hơn 50 đại biểu đến từ ngành tư pháp, nội vụ của 15 tỉnh, thành khu vực miền trung, Tây Nguyên.

Cải cách hành chính (CCHC) và thực hiện thủ tục CCHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thời gian qua được Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020. Ngày 21-3-2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 404/QĐ-VPCP về Kế hoạch xây dựng Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, Dự thảo Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên trong có bốn điểm mới, mở rộng phạm vi từ địa phương đến các bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành cho biết, việc thực hiện chế độ "một cửa", "một cửa liên thông" đã được triển khai và được xem như là một giải pháp trong đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết, tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe và thảo luận những vấn đề liên quan đến thủ tục cải cách hành chính như: phạm vi mở rộng, giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, tổ chức nhân sự, mô hình trung tâm hành chính công, khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công ở Đà Nẵng…

Trong khi đó, theo đại diện Oxfam tại Việt Nam, bản Dự thảo Nghị định đã đưa vào nhiều điểm mới và tiến bộ, như: nguyên tắc công khai, minh bạch và giải trình, bảo đảm sự tham gia của người dân vào giám sát, đánh giá thực hiện cải cách hành chính theo chế độ một cửa, áp dụng hệ thống công nghệ thông tin trong vận hành văn phòng một cửa điện tử. Những điểm mới này là then chốt góp phần thực hiện hóa nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Trên cơ sở các ý kiến đánh giá từ người dân về dịch vụ hành chính công và các kết quả triển khai Sáng kiến dân chấm điểm - đại diện Oxfam Việt Nam cho rằng, cần nâng cao vai trò, sự tham gia của người dân trong trong giám sát, đánh giá các thủ tục hành chính công…

Tất cả những ý kiến đóng góp, kiến nghị tại hội thảo sẽ là cơ sở để ban soạn thảo Dự thảo Nghị định xem xét, bổ sung, hoàn thiện. Qua đó, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần vào công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện giao dịch với cơ quan hành chính Nhà nước.

Theo http://moha.gov.vn

Ngày đăng: 
Monday, August 21, 2017