Cho ý kiến việc thành lập Hội cựu dân công hỏa tuyến

Số/Ký hiệu: 
875/SNV-TCBC&TCPCP
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Công văn
Ngày ban hành: 
10-08-2017
Người ký: 
Khuông Văn Thông
Loại tin: 
Chỉ đạo điều hành