Cử công chức tham gia HĐ tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý

Số/Ký hiệu: 
859/SNV-TCBC&TCPCP
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Công văn
Ngày ban hành: 
07-08-2017
Người ký: 
Bùi Ngọc Sơn
Loại tin: 
Chỉ đạo điều hành