Đăng ký công chức tham gia Hội thi công tác biên tập Trang TTĐT năm 2017

Số/Ký hiệu: 
810/SNV-VP
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Công văn
Ngày ban hành: 
07-08-2017
Người ký: 
Nguyễn Văn Nghĩa
Loại tin: 
Chỉ đạo điều hành