Chương trình công tác tháng 8 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

Số/Ký hiệu: 
181/CTR-SNV
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Chương trình
Ngày ban hành: 
31-07-2017
Người ký: 
Bùi Ngọc Sơn
Loại tin: 
Chương trình công tác