Chương trình công tác tháng 7 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

Số/Ký hiệu: 
149/CTR-SNV
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Chương trình
Ngày ban hành: 
29-06-2017
Người ký: 
Bùi Ngọc Sơn
Loại tin: 
Chương trình công tác