Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng

Số/Ký hiệu: 
109/TTR-SNV
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Tờ trình
Ngày ban hành: 
05-05-2017
Người ký: 
Nguyễn Trọng Nam
Loại tin: 
Khen thưởng