Đề nghị Chủ tịch nước, thủ tướng Chính phủ khen thưởng

Số/Ký hiệu: 
101/TTR-SNV
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Tờ trình
Ngày ban hành: 
28-04-2017
Người ký: 
Nguyễn Trọng Nam
Loại tin: 
Khen thưởng