Chương trình công tác tháng 5 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

Số/Ký hiệu: 
100/CTr-SNV
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Chương trình
Ngày ban hành: 
28-04-2017
Người ký: 
Nguyễn Văn Nghĩa
File gắn: 
Loại tin: 
Chương trình công tác