Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh

Ngày bắt đầu: 
20-04-2017
Ngày kết thúc: 
28-04-2017
Loại văn bản: 
Công văn
Cơ quan BH: 
Sở nội vụ
File gắn: