tập huấn cho công chức ngành thi đua, khen thưởng chuyên đề xây dựng nông thôn mới

Số/Ký hiệu: 
312/SNV-BTĐKT
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Công văn
Ngày ban hành: 
31-03-2017
File gắn: 
Loại tin: 
Chỉ đạo điều hành