Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian địa điểm tổ chức thi công chức cấp xã thành phố Bắc Giang (đợt 2) năm 2017

File gắn: 
Ngày đăng: 
Thursday, January 4, 2018