Hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy trình thành lập tổ dân phố số 7 phường Thọ Xương TPBG

Số/Ký hiệu: 
58/HD-SNV
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Hướng dẫn
Ngày ban hành: 
07-03-2017
Người ký: 
Nguyễn Trọng Nam
File gắn: 
Loại tin: 
Chỉ đạo điều hành