Thông báo kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã (đợt 2) UBND thành phố Bắc Giang năm 2017

Ngày 03/11/2017, Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Giang ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã (đợt 2) năm 2017.

File gắn: 
Ngày đăng: 
Friday, November 10, 2017

Tin liên quan