Báo cáo kết quả thực hiện Dự án 513

Số/Ký hiệu: 
174/SNV-XDCQ&CTTN
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Công văn
Ngày ban hành: 
02-03-2017
Người ký: 
Nguyễn Trọng Nam
Loại tin: 
Chỉ đạo điều hành