Thông báo lịch kiểm tra

Số/Ký hiệu: 
1151/SNV-TCBC&TCPCP
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Công văn
Ngày ban hành: 
10-10-2017
Người ký: 
Khuông Văn Thông
Loại tin: 
Thông báo mời họp