Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

Ngày 06 tháng 02 năm 2018, Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Thông báo số 01/TB-HĐKT về Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ.

 Nội dung chính của Thông báo như sau:

1. Lĩnh vực đăng ký kiểm tra 

- Chỉnh lý tài liệu lưu trữ.

- Số hóa tài liệu lưu trữ.

2. Đối tượng đăng ký kiểm tra

- Là công dân Việt Nam;

- Trường hợp đăng ký kiểm tra lĩnh vực lưu trữ: có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về lưu trữ. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng về lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Trường hợp đăng ký kiểm tra lĩnh vực số hóa tài liệu lưu trữ: Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ hoặc công nghệ thông tin. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành lưu trữ phải có chứng chỉ về công nghệ thông tin do cơ quan có thẩm quyền cấp. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin phải có chứng chỉ bồi dưỡng về văn thư, lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Có kinh nghiệm từ đủ 05 năm trở lên liên quan đến lĩnh vực lưu trữ.

3. Hồ sơ đăng ký kiểm tra

- Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành và Chứng chỉ bồi dưỡng phù hợp với lĩnh vực hành nghề (nếu có).

- Giấy xác nhận thời gian làm việc từ đủ 05 năm trở lên trong lĩnh vực lưu trữ của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đã làm việc.

- 02 ảnh 3x4 cm (thời hạn không quá 06 tháng, kể từ ngày chụp đến ngày đăng ký), 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ của thí sinh.

- Đơn đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2018 (theo mẫu).

4. Nội dung, hình thức kiểm tra

- Nội dung kiểm tra gồm: hiểu biết về văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ về lĩnh vực đăng ký hành nghề là chỉnh lý tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ.

- Hình thức kiểm tra: viết, trắc nghiệm, thực hành.

5. Thời gian và địa điểm tổ chức kiểm tra

Dự kiến tổ chức kiểm tra tại 02 khu vực:

- Phía Bắc: tháng 3/2018 tại Thành phố Hà Nội.

- Phía Nam: tháng 4/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Thời hạn và địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra

- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 08/02/2018 đến hết ngày 08/3/2018.

- Địa chỉ nộp hồ sơ: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương (Phòng 304), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12, phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Mọi chi tiết liên hệ: Phòng nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương, ĐT 02438.327.010.

Nội dung chi tiết vui lòng xem trong Thông báo./.

File gắn: 
Ngày đăng: 
Thursday, March 1, 2018