Văn bản quy phạm pháp luật

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File
71 Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội 26/2015/NĐ-CP Ký:09-03-2015
HL:01-05-2015
72 Quyết định mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II năm 2017 453/QĐ-SNV Ký:20-07-2017
HL:20-09-2017
73 Quyết định mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II năm 2017 459/QĐ-SNV Ký:25-07-2017
HL:27-09-2017
74 Quyết định mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II năm 2017 460/QĐ-SNV Ký:25-07-2017
HL:27-09-2017
75 Quyết định v/v Chủ tịch UBND tỉnh thưởng tiền 1264/QĐ-UBND Ký:25-07-2017
HL:25-07-2017
76 Quyết định v/v thành lập Tổ dân phố số 7, phường Thọ Xương, thành phố bắc Giang 1257/QĐ-UBND Ký:21-07-2017
HL:21-07-2017
77 Quyết định v/v cho phép thành lập Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Tân Yên 1281/QĐ-UBND Ký:26-07-2017
HL:26-07-2017
78 Quyết định v/v giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg 1236/QĐ-UBND Ký:19-07-2017
HL:19-07-2017
79 Quyết định v/v thành lập Tổ giám sát, tổ bảo vệ ra đề sát hạch tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2017 1279/QĐ-UBND Ký:26-07-2017
HL:26-07-2017
80 Quyết định v/v thành lập Ban ra đề sát hạch tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2017 1280/QĐ-UBND Ký:26-07-2017
HL:26-07-2017

Pages