Văn bản quy phạm pháp luật

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File
51 Quyết định quy danh mục, định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang 19/2017/QĐ-UBND Ký:20-06-2017
HL:01-07-2017
52 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 09/2015/QĐ-TTg Ký:25-03-2015
HL:15-05-2015
53 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 711/QĐ-UBND Ký:04-12-2015
HL:14-12-2015
54 Tổ chức Chính phủ 76/2015/QH13 Ký:19-06-2015
HL:01-01-2016
55 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị -xã hội và hội 02/2017/TT-BNV Ký:12-05-2017
HL:01-07-2017
56 Hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải 01/2017/TT-BNV Ký:24-01-2017
HL:01-04-2017
57 Quy đinh danh mục, thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 18/2017/QĐ-UBND Ký:13-06-2017
HL:01-07-2017
58 Ban hành Quy chế tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại tỉnh Bắc Giang 102/2016/QĐ-UBND Ký:04-02-2016
HL:14-02-2016
59 Quyết định v/v cho phép thành lập Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đầy huyện Lạng Giang 1177/QĐ-UBND Ký:05-07-2017
HL:05-07-2017
60 Quyết định v/v bổ nhiệm lại cán bộ, công chức ( ông Nguyễn Thế Dũng ) 1164/QĐ-UBND Ký:03-07-2017
HL:03-07-2017

Pages